Vrijdag rechtzaak om Oostvlietpolder

2

Vrijdagmiddag om 13.15 uur zal tijdens een openbare zitting van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag het verzoek om een voorlopige voorziening van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) worden behandeld inzake het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van het bestemmingsplan Oostvlietpolder. Zo’n voorlopige voorziening betekent dat de gemeente niet met de (voorbereidingen van de) aanleg van het terrein mag beginnen, totdat er een definitieve uitspraak ligt van de rechter.

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder kan zich niet met het goedkeuringsbesluit verenigen en stelt dat de polder gevrijwaard moet blijven van verstedelijking. “Het plan om in de Oostvlietpolder een industrieterrien aan te leggen waar zelfs zware (vervuilende) bedrijvigheid wordt toegestaan, is in strijd met het Rijksbufferzonebeleid en in strijd met het geldende streekplan Zuid-Holland West. Daarnaast maakt de polder deel uit van het Groene Hart waar verstedelijking niet is toegestaan, hetgeen nog afgelopen zomer door de Raad van State in haar uitspraak inzake het Streekplan werd gesteld,” aldus de VVO.

Van de noodzaak van (weer) een industrieterrein is de VVO niet overtuigd. De provincie en de gemeente Leiden gebruiken uitslagen van onderzoeken als de Quick Scan waarbij berekeningsmethoden zijn gebruikt die als uitkomst hele hoge behoefteramingen geven. De VVO wijst o.a. op een onderzoek van het Centraal Planbureau die een behoefteraming berekent die drie keer zo laag is. Uit cijfers van NVM Vastgoed (www.nvm.nl) blijkt dat er in Nederland in 2003 een aanbod was van zes miljoen vierkante kilometer aan bedrijfsruimten, terwijl tegelijkertijd het aantal transacties is gedaald.

“In het bestemmingsplan ontbreken besluiten rond de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur en is het functioneren en de aanleg van overige bestemmingen in het gebied als ecologische zone, volkstuinen en weidevogelreservaat verre van gewaarborgd. Nu staat al vast dat Leiden een groot deel van de volkstuinen in de Oostvlietpolder niet wil gaan aanleggen en onderzoekt de provincie (in afwijking van het bestemmingsplan) de aanleg van een auto(snel)weg dwars door het weidevogelreservaat (Rijnlandroute). Daarnaast is het door de gemeente Leiden gehouden natuuronderzoek onzorgvuldig en onvolledig,” zo laat VVO-secretaris Pieters weten.

Ook tegen het aanleggen van 70 woningen in de zogenaamde groene zone langs de Vlietweg tekent de VVO bezwaar aan. De Vereniging vindt het schandalig dat de cultuurhistorische (groene) Vlietweg in dit plan wordt opgeofferd louter en alleen om het bestemmingsplan financieel haalbaar te maken.

Delen

2 reacties

 1. Schaamteloos he!

  Ik wens de bezwaarmakers heel veel wijsheid, want dat ontbreekt aan de andere kant in ieder geval.

  Ik heb bewondering voor jullie doorzettingsvermogen.

  En gelijk krijgt altijd gelijk.

  Helaas kan dat even duren.

  Petra Hoogeveen.

 2. Vrienden van de Oostvlietpolder.

  Ik hoop dat jullie ook deze keer weer met winst naar huis gaan.

  En hoop ook dat Petra gelijk heeft dat gelijk altijd gelijk krijgt.

  De oostvlietpolder is nog de enige polder in leiden, laten we deze polder toch groen houden.

  Daan Sloos

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline