Provincie stemt in met plan as Leiden – Katwijk

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met een plan van aanpak voor de as Leiden – Katwijk. Het plan is opgesteld door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de regio Holland Rijnland en omgeving, de ministeries van Vrom en Defensie en de provincie. In het plan wordt beschreven wat er moet gebeuren om de structurele problemen van de regio op te lossen en het programma van verstedelijking binnen de ‘as’ te realiseren. Verder zijn een opzet voor samenwerking en financiële afspraken opgenomen.

In het Collegewerkprogramma hebben GS aangegeven om met de streek voor het gebied van de as Leiden – Katwijk een masterplan te ontwikkelen. Het plan van aanpak waarmee het college nu heeft ingestemd is een belangrijke stap richting dit masterplan. Zo wordt een koppeling gelegd tussen de vier grote projecten in de regio. Vliegkamp Valkenburg, de knoop Leiden West, de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn vormen de startmotor voor de opgaven van de as. Die projecten hebben de hoogste prioriteit. Ze hebben zeer sterke onderlinge relaties en dragen het meeste bij aan het oplossen van structurele problemen op het gebied van bereikbaarheid, bouwruimte en economische ontwikkeling in de regio.

Momenteel wordt in nauwe samenspraak met Holland Rijnland een uitvoeringsorganisatie opgezet die vanuit Leiden opereert. Voor het grote project Valkenburg wordt zo snel mogelijk een eigen organisatie opgesteld.

GS hebben het plan van aanpak as Leiden – Katwijk aangeboden aan de leden van Provinciale Staten (PS). Op 3 november zal het plan worden besproken in de statencommissie Ruimte en Wonen van PS. Het plan van aanpak ligt ook ter goedkeuring voor bij de regio Holland Rijnland. Het nieuwe Dagelijks Bestuur legt het ter advies voor aan de portefeuillehoudersoverleggen.

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline