Statenfractie SP stelt vragen over Oostvlietpolder

SP-Statenlid Vermeulen wil van Gedeputeerde Staten weten wat de gevolgen zijn van het vernietigen van het deel van het Streekplan Zuid-Holland West voor de Leidse Oostvlietpolder. Volgens de Raad van State had de provincie onvoldoende gemotiveerd waarom de Oostvlietpolder zou kunnen worden bebouwd en waarom het grootste deel van de Oostvlietpolder, zo’n 166 hectare, binnen de ‘rode contour’ is gebracht, terwijl het te ontwikkelen bedrijventerrein maar 40 hectare groot zal worden.

“De Oostvlietpolder is een rijksbufferzone die bedoeld is om verstedelijking tegen te gaan”, aldus Vermeulen. “Het is al veelzeggend dat de provincie niet voldoende kan motiveren waarom daar vanaf geweken moet worden. Blijkbaar zijn de steeds genoemde argumenten van GS over de regionale economie niet meer zo sterk.”

De SP wil verder weten wat de consequenties van de uitspraak van de Raad van State zijn voor de haalbaarheid van het bestemmingsplan Oostvlietpolder en welke motivering Gedeputeerde Staten heeft om een deel van de Oostvlietpolder te bebouwen. Ook vraagt de SP of Gedeputeerde Staten de mening van de SP delen, dat een uiteindelijke bestemming van de Oostvlietpolder mede afhankelijk moet zijn van de uitslagen van het te houden natuuronderzoek.

“Dat de provincie zo’n wettelijk verplicht onderzoek niet heeft laten uitvoeren, zegt al waar de belangen van Gedeputeerde Staten liggen – en dat is blijkbaar niet bij natuur en milieu”, meent Vermeulen.

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline