Inwoners Leiden krijgen inspraak over tracé RijnGouweLijn

5

Vanaf september kunnen inwoners van Leiden meedenken over het tracé van de RijnGouweLijn door de stad. De gemeente Leiden en het projectbureau RijnGouweLijn vinden het belangrijk dat inwoners en belanghebbenden al in een vroeg stadium kunnen meedenken over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, ligging van de rails en de plaats en vorm van tramhaltes. De ontwerpers kunnen dan bij de ontwikkeling van de plannen rekening houden met alle wensen, voorkeuren en aandachtspunten die naar voren zijn gebracht.

De gemeente en het projectbureau RijnGouweLijn organiseren voor vijf deeltrajecten door de stad ontwerpbijeenkomsten die vanaf eind september gaan plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners en belanghebbenden hun wensen, voorkeuren en aandachtspunten naar voren brengen en meedenken over de inpassing van de RijnGouweLijn in de stad. Wethouder Ruud Hessing ziet de ontwerpbijeenkomsten vol verwachting tegemoet. “De RijnGouweLijn brengt een verandering in de stad teweeg”, zegt de wethouder. “Ik wil mensen graag de gelegenheid geven hun wensen, voorkeuren en aandachtspunten naar voren te brengen. Daarmee kunnen we ons voordeel doen bij de uitwerking van de ontwerpen om hiermee de kwaliteit van de lijn waarborgen”.

Voor elk deeltraject worden drie ontwerpbijeenkomsten van elk twee uur georganiseerd in het Stadsbouwhuis. Om tot het beste resultaat te komen is het wenselijk dat deelnemers bij alledrie de ontwerpbijeenkomsten aanwezig kunnen zijn. Geïnteresseerden in de ontwerpbijeenkomsten kunnen het aanmeldingsformulier voor de ontwerpbijeenkomsten opvragen per email: rgl.leiden@leiden.nl of op telefoonnummer 071-5165978. Het ingevulde formulier kan tot 2 september retour gestuurd worden. Ook kan men schriftelijk deelnemen aan de ontwerpbijeenkomsten. Hiervoor kan het aanmeldingsformulier voor de ontwerpbijeenkomsten gebruiken worden. De verslagen van de ontwerpbijeenkomsten zijn te lezen op de website van de RijnGouweLijn.

Delen

5 reacties

 1. Het is formeel natuurlijk helemaal geen inspraak, die komt later. Heeft dit trouwens wel zin bij een project waarvan de financiering onzeker is? Het een en ander wordt nog onzekerder als men de wel zeer optimistische, en bijkans als feiten gepresenteerde, ramingen, die op de, niet bijster actuele, RGL-website staan, neerwaarts bijstelt, in realistische richting zogezegd.
 2. René Dentener op

  Inspraak ? Ach, ik was op 8-7-2002 bij een RGL-infobijeenkomst van (toen nog) verkeerswethouder Pechtold en daar mocht je alleen wat vragen stellen, die genoteerd werden door ene Van Leeuwenburgh van een consultantsbureau. Daar zou dan later een antwoord op terugkomen van de gemeente. Ten eerste werden de vragen al verkeerd opgeschreven en ten tweede heb ik nooit antwoorden op die vragen teruggezien. Ja, op de website van RGL staat dan zo leuk “meest gestelde vragen”. Inspraak in deze gemeente is gewoon een farce en ik ga er dus niet naar toe naar die ontwerpbijeenkomsten.

   
  Verder:
  die website van RGL meldt dat de totaalkosten van het tracé iets van 400mln. bedragen en de meerwaarde (dus boven de kosten van de aanleg ad 400mln.) zo’n 199mln. over 30 jaar. Dat zou dan 6,6mln. meerwaarde op jaarbasis zijn. Niet eens zo veel, dus. Ik moet het nog zien, want zo’n prognose over 30 jaar genomen moet op z’n minst om de vijf jaar worden bijgesteld. Daarnaast leert de ervaring dat dergelijke grote infrastructurele projecten budgettair met minimaal een derde worden overschreden (aanleg Betuwelijn, Schipholtunnel etc.). Dus waar ben je dan met je meerwaarde ? Daarnaast worden er allerlei verwachtingen gewekt als zouden er vanzelf wel bedrijven en kantoren gevestigd worden langs de RGL als deze eenmaal klaar is. Normaal ga je eerst kijken of en welke bedrijven zich wel willen vestigen in jouw regio en stem je daar dan pas de infrastructuur op af. Er liggen al genoeg lege bedrijventerreinen verspreid door Nederland, omdat lokale beleidsmakers allerlei té rooskleurige toekomstverwachtingen voor ogen hadden.
 3. De heer Dentener heeft natuurlijk gelijk. De hele planning is zeer bizar, eerst maar lukraak iets peperduurs aanleggen en dan kijken of er wat mee te doen is. Bovendien lijkt me de toch al volle regio er niet op vooruit te gaan als alles langs het lijntje wordt volgebouwd, in wanhopige pogingen om maar passagiersaanbod te genereren. De uiteindelijke kosten zullen de ramingen natuurlijk aanmerkelijk overtreffen, dat is standaard zo bij grote projecten, ook daarin heeft R.D. gelijk. Het is maar de vraag of dat altijd op niet te voorziene tegenvallers berust. Voeg daaraan toe de wel zeer optimistische ramingen van de passagiersaantallen en het RGL-sprookje is ontstaan, het favoriete verhaaltje van een gedeputeerde en een wethouder… Daarnaast zal het busvervoer in Leiden verslechteren want een groot deel van het voor het openbaar vervoer beschikbare geld gaat naar het perperdure tramlijntje.
 4. Inspraak????

  Wie heeft dat woord bedacht?

  En wat betekent dit eigenlijk?

  Graag antwoord van gemeenteraadsleden!!

  Mee denken mag altijd , maar er wordt door bijv. de beslissers( zie boven) niets meegedaan.

  Petra Hoogeveen

 5. Tijdens onze wandeling naar het centrum van Leiden kwamen wij dit schitterende gedicht tegen . Wij vonden het jammerdat er op de plek waar dit gedicht hing erg weinig mensen langs kwamen en we besloten dat daar toch veel meer Leidenaren van moesten genieten want deze onbekende dichter moet ook wel in hart en nieren een Leidenaar zijn om zo precies te omschrijven hoe hij over de hele situatie denkt.Het was ons in ieder geval uit het hart gegrepen en ik denk velen met ons

   

  Met dertig stemmen voor, zet men de plannen door

  Maar ligt er dan wat rail,dat durf ik wel beweren.

  Dan gaat de zaak failliet, gaan ze weer demonteren

  Inflatie brengt geluk,daarvan wordt Leiden wijzer

  De prijs van koper nu, die geldt dan voor oud ijzer

  De moordpartij van Noord, die maakte vele lijken

  Maar gaat nu binnenkort, de hele stad bestrijken

  Je red het vege lijf, door voor hem uit te vluchten.

  Maar door goed stemgedrag, straks niets van hem te duchten

   

  In Leiden straks niet meer te leven, want er komt een trein door de stad

  De fietsers worden verdreven, dus maak nu je borst maar vast nat

  Het centrum gaat eraan, daar moet je toch van balen

  De Breestraat naar de maan , en wie zal dat betalen?

  Wie heeft het nu nog niet begrepen? het wordt door regenten bepaald

  De winst in de zakken der Lepen. en Jantje van Leiden betaalt !!!!!!!!

  Het wordt door de glibbers begrepen, de trein die wordt Leiden bespaard.

  Geen poot aan dr grond voor de Lepen, WIJ STEMMEN ZE WEG 7MAART

   

  Een trein heeft meestentijds een bovenleiding nodig

  Gebruik dus die van jou, dan wordt hij overbodig

  En ook die stomme rails, u heeft het voor het zeggen

  Die hoeven ze dan niet, dwars door de stad te leggen

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline