Provincie keurt bestemmingsplan Oostvlietpolder goed

8

Gisteren heeft de provincie Zuid-Holland het bestemmingsplan Oostvlietpolder goedgekeurd. Burgemeester en wethouders van Leiden zien dit als een nieuwe stap richting de realisatie van de herinrichting van de Oostvlietpolder. Daarin is voorzien in het bedrijvenpark Oostvliet, ruimte voor volkstuinders en een natuurgebied.

Verschillende omwonenden en belanghebbenden, waaronder de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder hadden bedenkingen ingebracht tegen het bestemmingsplan bij de provincie. Na afweging van alle belangen komt de provincie tot het eindoordeel dat goedkeuring kan worden gegeven aan het bestemmingsplan.

De wethouders Hillebrand (Pvda, Ruimtelijke Ordening) en Geertsema (VVD, Economische Zaken) benadrukken dat de Leidse regio dringend behoefte heeft aan extra ruimte voor bedrijven. Behalve bedrijven, zal de Oostvlietpolder ook ruimte bieden aan natuur, volkstuinen, recreatie en een brede ecologische zone.

Delen

8 reacties

 1. els collignon op

  De entree van Leiden wordt er dan niet mooier op.

  Toch wel jammer van het laatste groene polderlandgezicht voor je Leiden binnen rijdt.

  Er wordt veel opgeofferd aan de heilige koe van DE economie.

  Leiden let op Uw zaak.

   

   

 2. Frederik Zevenbergen op

  Nou dat valt reuze mee. Komende uit de richting Den Haag zal vanaf ongeveer het Shell Station bebouwing staan tot de Europaweg. Vanuit de richting Amsterdam alleen zichtbaar vanaf na de afslag. Op de Europaweg zelf is het zeker zichtbaar. De Oostvlietpolder is trouwens niet de laatste groene polder die je kan zien, want aan de andere kant ligt de vrouwenweg en daarachter het polderpark Cronesteijn.

  Op dit moment moeten we ergens bedrijven vestigen, de ruimte in de stad zal volgens de net vastgestelde Ontwikkelingsvisie 2030 voornamelijk gebruikt gaan worden voor wonen, scholen, diensten en recreatie. De “producerende” bedrijven moeten dus elders ontwikkeld worden. De Oostvlietpolder is daar naar mijn mening een goede plek voor.

 3. Ruud Heemrood op

  Ja, dat valt hardstikke mee. het is slechts 40 hectare, met kans op nog eens 40 hectare extra bedrijventerrein en tel daarbij nog de geplande golfbaan en ruim 100 vakantievilla’s in Vlietland op, en de verhalen die steeds weer de kop op steken over de dure woningen langs het spoor in Cronestijn.
  En een of andere enorme hoge woontoren bij de Lammenschansbrug. Dat zal de stad pas echt alure geven!
  Leiden wordt steeds mooier om te wonen en te recreeren.

 4. margje vlasveld op

   

  Het is en blijft reuze raar dat een mooi groen agrarisch terrein waar koeien, paarden en schapen heel bedrijvig rondscharrelen, moet wijken voor ??? ja voor wie of wat eigenlijk? Voor bebouwing, als er maar gebouwd mag worden, dat is het hoogste doel lijkt het wel. Doodzonde als dat echt gebeurt, maar ik moet het nog zien hoor. In Leiden zijn er vaker plannen die nooit uitgevoerd worden.

  Ik las gisteren dat er meer geld beschikbaar komt uit de pot van het grote (?) stedenbelei om oude bedrijfsterreinen op te knappen, dat lijkt mij nou wel een zinnig plan!

 5. Frederik Zevenbergen op

  De omvang van de Nederlandse bevolking groeit nog steeds. Per 1 januari 2004 bedraagt het aantal inwoners in Nederland 16,3 miljoen, waar we in 1980 nog met z’n 14 miljoenen waren. De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 76,3 en vrouwen 80,7 jaar. Rond 1980 bedroeg de levensverwachting nog respectievelijk 72 en 79 jaar. Het aantal inwoners per km2 is opgelopen van 415 in 1980 tot 479 in 2003. De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (circa 1 000 inwoners/km2). Daarnaast is ook het woonruimtegebrek sterker gestegen, omdat we tegenwoordig veel meer eenpersoonshuishoudens kennen. Kortom, we zijn met meer, worden ouder en hebben meer ruimte nodig.

  Op een gegeven moment zijn de uitwijkmogelijkheden op. Alles houden bij het oude kan gewoonweg niet. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de druk op de ruimte in onze regio. Alles groen en onbebouwd houden is geen optie. We zitten nu al met een gebrek aan 15.000 woningen in de Leidse regio en de Duin en Bollenstreek. Bovendien moet er ook een middel van bestaan zijn voor alle inwoners. Er is een groot tekort aan bedrijfsterreinen in de regio. Meer bedrijven levert ook meer banen op. De VVD maakt zich dan ook al jaren sterk voor extra ruimte voor bedrijvigheid in Leiden.

  Het geplande bedrijvenpark Oostvliet wordt een ruim en groen opgezet terrein. In het bestemmingsplan wordt dan ook het duurzame karakter onderstreept, door ruimte vrij te houden voor zaken zoals de ecologische verbindingszone en windmolens. Tevens zulleen parkmanagement en een fietsvriendelijke ontsluiting hier positief aan bijdragen. Bij de behandeling van het bestemmingsplan heeft de raad ook een motie en een amendement aangenomen waarin het college wordt opgedragen om te zorgen voor een goede en verzorgde entree, geen dertien-in-een-dozijn oplossing

  Niet alle groen moet wijken voor de ontwikkelingen, dat is helemaal waar. Maar onszelf stukstaren op alle vrije ruimte en deze bij voorbaat heilig verklaren is in mijn ogen geen verstandige optie.

 6. Daniel Kleen op

  De wereldwijde vercommercialisering is inderdaad -helaas- niet meer te stoppen.

  Maar in plaats elk kleine beetje groen in onze stad vol te plempen met bedrijven en woningen die zgn. “goed” zijn voor de gemeente Leiden, is het misschien meer zaak om industrie etc meer op het “lege” oosten des lands te richten.

  Eigenlijk licht de grondslag van dit geheel bij 14e eeuw, waarin de huidige stad Leiden zijn vorm kreeg. Net als Delft en Amsterdam hebben we daar nu dan infrastructurele problemen mee, maar wel een mooie binnenstad. Dat is lastig als je uit wil bouwen, zoveel is duidelijk. Maar om elke vierkante meter te voorzien van een gebouw?

  Ik heb de indruk dat bij de gemeente Leiden een aantal mensen aan het werk zijn met oogkleppen. Slechts één doel voor ogen (geld). Ik vraag me wel eens af of hun mooie plannen ergens op gebaseerd zijn, of dat het weer een egotrip is van één of andere wethouder.

  Punt is: Wat je eenmaal aan groen hebt weggehaald en volgebouwd krijg je nooit mer terug.

 7. John Petersen op

  Wel vervelend overigens dat hier niet vrijuit gereageerd kan worden. Frederik Zevenbergen (zie reacties hierboven) is immers een lid van een politieke partij (ook landelijk) die voor dit soort plannen is dunkt me. Dit lijkt me meer een plaats waar de “gewone” mensen hun zegje mogen doen.

 8. Frederik Zevenbergen op

  Gelukkig ben ik naast raadslid ook maar ‘gewoon’ een mens. Dus ik voel me niet belemmerd om hier te reageren en om mee te praten. Mijn reactie is dan ook mijn visie, en daar mag je het hartgrondig mee oneens zijn. Een spreek (typ??)verbod voor politici op deze site lijkt me geen goed idee.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline