GroenLinks: "SP vraagt naar de bekende weg"

3

De Leidse GroenLinks-fractie is verbaast over de opstelling van de Socialistische Partij over de RijnGouweLijn (RGL). De SP stelde het college van B&W eerder deze week vragen over de lightrailverbinding en vroeg zich daarbij af of het niet verstandiger zou zijn om te wachten met het instellen van een Leids projectbureau, totdat het ‘nader onderzoek’ is afgerond waarvan sprake is in de woensdag verschenen Nota Ruimte. Vorige week stemde de SP nog in met het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen euro voor de instelling van dat bureau. GroenLinks draait de vraagstelling daarom om: “Zijn jullie met met de GroenLinks-fractie eens dat het project RGL op dit moment niet acuut gestopt moet worden vanwege de slechte economische situatie? Investeren in openbaar vervoer is essentieel voor een leefbare toekomst,” aldus GroenLinks raadslid Yvonne van Delft in een e-mail aan SP-fractievoorzitter Paul Day.

Van Delft gaat verder: “De SP is voorstander van goed openbaar vervoer. Jullie fractie heeft zich in het verleden uitgesproken voor de aanleg van de RGL en heeft volgens mij zeer recent ook ingestemd met het beschikbaar stellen van het krediet voor het projectbureau. Het is geruime tijd bekend dat de aanleg van de RGL ruim 200 miljoen euro gaat kosten en dat het een langdurig proces is om de benodigde bijdrage van de rijksoverheid te verkrijgen. Pas als Leiden een goed plan kan overleggen, ook mbt het tracé door de binnenstad, kan de overheid hierover beslissen. Dat vergt dus investeringen van de kant van Leiden.

Van Delft vraagt zich verder af of de SP de kans dat de RGL er komt, groter acht wanneer Leiden haar huiswerk niet maakt en geen projectbureau instel. “Wethouder Hessing heeft telkens aangegeven dat zekerheid over de bijdrage van het rijk niet gegeven kan worden. De SP vraagt dus naar de bekende weg.”

Delen

3 reacties

 1. Paul Day, fractievoorzitter SP op

  Dat coalitiepartij Groen Links het voor de wethouder opneemt is begrijpelijk, maar zij slaat toch echt de plank mis met de opmerking dat de SP naar de bekende weg vraagt. Hoezo? Staat de komst van de RGL dan al vast, wat er ook gebeurt? Is het standpunt van Groen Links dat wat nader onderzoek ook moge opleveren er alvast geld mag worden uitgegeven aan de komst van de RGL? Voor de SP is dat onverantwoord. De SP fractie pleit niet voor afstel, maar voor uitstel van een beslissing.

  In de commissie heeft de SP zich kritisch uitgelaten over de ‘versnelde aanpak’ en over het hoge bedrag voor een projectbureau; meerdere fracties hadden daar overigens vraagtekens bij. Als fervent voorstander van goed, veilig en betaalbaar openbaar vervoer heeft de SP in de raad haar bezwaren opzij gezet door de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan en dat standpunt handhaven wij. Maar als er nu uit de Nota Ruimte blijkt dat er vanuit het rijk vraagtekens zijn en meer onderzoek nodig is, dan is ook voor de SP voorzichtigheid noch altijd de moeder van de porseleinen kast.

 2. Er zijn belangrijker kwesties m.b.t. de RGL dan het al dan niet vermeende onhandig opereren van een raadsfractie:
  – Waar komt het geld vandaan dat de gemeenten op tafel moeten leggen? Een zeer aanzienlijk deel zal opgehoest moeten worden door Leiden, een gemeente, die, zoals bekend, niet ruim in de financiële middelen zit en die al een hoog ambitieniveau qua dure projecten kent.
  – Wie draait op voor het jaarlijkse exploitatietekort van de RGL? Dat zulen toch de belastingbetalers zijn, en waaschijnlijk die langs het lijntje in grotere mate.
  – Vinden de voorstanders van dat peperdure lijntje het aanvaardbaar dat het busvervoer in Leiden door de komst van de RGL zal verslechteren? Reizigers uit Leiden ZW zullen bijv., als het lijntje er komt, waarschijnlijk met de bus naar station Lammenschans moeten en daar moeten overstappen op de tram. Aangezien het tramlijntje peperduur is en er niet meer geld voor het openbaar vervoer komt, is het logische gevolg dat er op het busvervoer bezuinigd zal worden, ook daar waar mensen helemaal geen baat bij het tramlijntje hebben.
  – Vinden de voorstanders van het tramlijntje het aanvaardbaar dat langs het lhele ijntje, dus tussen Gouda en Katwijk, alles volgebouwd wordt? Dit is namelijk precies wat er staat te geburen, nog los van de onheilspellende nieuwe nota ruimtelijke ordening. De plannen waren er n.l. al eerder, want het is duidelijk dat er te weinig reizigers zijn dus moet met veel bebouwing langs get lijntje rezigersaanbod worden gegenereerd. Hoeveel mensen willen eigenlijk op een druiligerige novemberdag van Gouda naar Katwijk, of van Rijnsburg naar Waddinxveen, reizen? Buiten de spitsuren zullen de wagons waarschijnlijk nogal leeg zijn.
  – Waarom zo’n los hangend lijntje? Het lijkt me beter om eerst eens een integraal (openbaar) vervoersplan voor de Randstad op te stellen, zodat er wat meer samenhang komt.
  – Wat is er eigenlijk tegen moderne schone bussen?
   
  Dat zijn zo maar enkele vragen, en dan laat ik technische details en problemen rond de trajectkeuze maar buiten beschouwing. Wat mij betreft komen die nooit aan de orde omdat het lijntje beter niet aangelegd kan worden, tenzij uit een objectieve studie naar de behoefte aan openbaar vervoer in de Randstad blijkt dat het lijntje er echt moet komen omdat met bussen de vervoersstroom niet verwerkt kan worden, en er vervolgens een integraal openbaar vervoersplan wordt opgesteld.
   
  Er zal dan wel flankeren beleid moeten komen om mensen uit de auto te krijgen. Dat betekent autovervoer zeer onaantrekkelijk maken door bijv. tolgeld te heffen en parkeren in de steden vrijwel onbetaalbaar te maken. Het beleid van het huidige kabinet is echter zeer pro auto. Bovendien zullen ook de andere grote(re) politieke partijen zich niet onpopulair durven te maken door autovervoer in de Randstad aanzienlijk duurder te maken.
 3. Rob van der Putten op

  En hoe moet dat straks met de fietsers als de tram door de breestraat gaat? Die gaan dus op marktdagen over de langebrug. Dan mag je eerst wel eens de langebrug autovrij maken.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline