Leiden steekt 1,5 miljoen in voorbereidingen RijnGouweLijn

1

De gemeente Leiden steekt anderhalf miljoen in het aantrekken van extern personeel om de voorbereidingen voor de RijnGouweLijn te begeleiden. Hoewel veel politieke partijen vragen stelden bij de noodzaak van het inhuren van de dure externe krachten, ging men uiteindelijk wel akkoord met het voorstel van wethouder Hessing. Volgens de wethouder is het inhuren van een projectleider essentieel voor het project, omdat de gemeente de benodigde expertise zelf niet in huis heeft. Wel zegde hij toe dat er geen vier, maar drie externe krachten worden ingehuurd. De communicatie gaat de gemeente namelijk zelf doen.

De ChristenUnie probeerde het bedrag van 1,5 miljoen nog omlaag te krijgen door een amendement in te dienen waarin het college werd opgeroepen om alleen de projectleider in te huren. Volgens wethouder Hessing is er echter ook een externe assistent-projectleider en secretariële ondersteuning nodig. Alleen de communicatie van het project kan de gemeente, waar 70 banen moeten verdwijnen, bij nader inzien toch wel zelf doen. Aangezien die toezegging het maximaal haalbare bleek, trok de ChristenUnie hun amendement vervolgens in.

Mocht de RijnGouweLijn er uiteindelijk niet komen, omdat het rijk de benodigde gelden niet beschikbaar stelt, dan is Leiden de 1,5 miljoen niet kwijt. Wethouder Hessing kondigde aan afspraken te gaan maken met alle betrokken partijen voor het geval de RGL er niet komt. Inzet is dan dat Leiden slechts een deel van de kosten voor haar rekening hoeft te nemen. Mocht dat overleg niets opleveren dan heeft Leiden al met de provincie afgesproken dat de kosten dan kunnen worden gedekt uit een boete die Connexxion moet betalen. Connexxion heeft met Leiden een zogenaamde ‘opbrengstgarantie’ afgesproken. Omdat die niet wordt gehaald, er zijn te weinig reizigers vervoerd, moet het ov-bedrijf een boete betalen.

De SP (b)leek fel tegen het hele voorstel. Volgens woordvoerder Hans van Dam doet het college ‘onverantwoordelijke uitgaven voor een ondeugdelijk project waarvan de uitkomst onzeker is’. “Een duur projectbureau in de arm nemen, maar wel eigen personeel ontslaan,” wilde er bij de SP niet in. Opvallend genoeg stemde de fractie even later gewoon in met het voorstel.

Delen

1 reactie

  1. Geachte Sleutelstadredactie,

    Voor jullie ‘opvallend’, maar de SP fractie heeft voor het raadsvoorstel gestemd omdat zij:

    * voorstander is van de komst van de RGL als goed openbaar vervoersmiddel

    * Na de behandeling  (en intrekking) van het amendement van de CU de wethouder een aantal toezeggingen heeft gedaan m.b.t. kostendekkendheid, regelmatige rapportage, z.v.m. inzetten van eigen personeel etc. Op grond daarvan heeft de SP fractie ingestemd met (het meest haalbare) voorstel.

    Paul Day

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline