Raad vraagt college om opheldering over Oostvlietpolder

Het CDA heeft, samen met GroenLinks, de SP en de ChristenUnie, naar aanleiding van publicaties op onder andere Sleutelstad.nl en de brief die wethouder Hillebrand vorige week aan de raad stuurde, maar liefst 13 vragen gesteld aan het college van B&W over het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak aan de Raad van State over de Oostvlietpolder. De partij wil onder meer weten wat de gevolgen voor het streekplan zijn, als het advies van de StAB wordt overgenomen door de Raad van State (RvS). Ook willen de vragenstellers weten af of de geldigheid van het bestemmingsplan in het geding is en of er vertraging ontstaat als het advies wordt overgenomen.

De fracties willen met de vragen vooral achterhalen of de gemeenteraad wel goed is geïnformeerd door het college. Hillebrand heeft de raad immers bij de behandeling van het bestemmingsplan Oostvlietplder niet gemeld dat er nog een procedure liep tegen bij de Raad van State. Volgens Hillebrand, omdat de gemeente geen partij is in die procedure. Als het college op de hoogte was van de procedure willen de vragenstellers weten, waarom de gemeente zich dan niet zelf als belanghebbende heeft gemeld bij de RvS. De relevante delen van het advies zouden alsnog naar de raad gestuurd moeten worden.

Tenslotte vragen CDA, GroenLinks, de SP en de ChristsenUnie zich af waar Hillebrand zich op baseert als hij stelt dat “een dergelijk besluit geen gevolgen zal kunnen hebben voor het genomen besluit” en dat er juist een groter bedrijventerrein mogelijk is (80ha), indien het advies wordt overgenomen?

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline