Gemeente Leiden geen partij in rechtzaak Oostvlietpolder

1

“Er is geen sprake van dat het college de Leidse gemeenteraad verkeerd heeft ingelicht toen die eind januari besloot tot de aanleg van een industrieterrein in de Oostvlietpolder,” dat zegt wethouder Ron Hillebrand (Ruimtelijke Ordening) naar aanleiding van een bericht op onder andere deze site, waarin werd gemeld dat er nog een rechtzaak loopt tegen de zogenaamde ‘rode contouren’. Die contouren geven het gebied aan waarbinnen gebouwd mag worden. “Wij zijn als gemeente nieteens een partij in het geschil. Dat is namelijk een zaak die door de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) en de firma Niersman is aangespannen tegen de Provincie Zuid-Holland”. Het college is van mening dat zelfs het schrappen van de contour geen gevolgen zal hebben voor de aanleg van het industrieterrein. “Dit is paniekvoetbal en daar doe ik niet aan mee,” zegt Hillebrand die de gemeenteraad vanavond een brief heeft gestuurd, waarin hij uiteenzet wat er precies aan de hand is.

Hillebrand wil over de inhoud van de zaak verder geen mededelingen doen, omdat deze nog onder de rechter is. Wel wijst hij erop dat al in juli vorig jaar een zitting bij de Raad van State is geweest over deze zaak. Ook toen was de gemeente geen partij, maar wel als toehoorder aanwezig. In die zitting eiste de VVO tevergeefs een voorlopige voorziening. Als die vordering wel was toegewezen, was het bestemmingsplan niet in werking getreden. Omdat de Raad van State zich vorig jaar niet bevoegd achtte om zich een oordeel tegen de komst van het bedrijventerrein te vormen, trad het bestemmingsplan op basis waarvan de gemeenteraad eerder dit jaar besloot om het industrieterrein aan te leggen, gewoon in werking. “Er is dan ook geen sprake van dat de raad op basis van onjuiste documenten een besluit heeft genomen”, aldus Hillebrand.

Delen

1 reactie

  1. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

    Het is juist dat de gemeente Leiden geen partij is bij deze rechtzaak. Dit staat echter los van de vraag of de gemeente Leiden reeds bij de vaststelling van het bestemmingsplan Oostvlietpolder (20 januari 2004) op de hoogte was van het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) d.d. 15 december 2003. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder heeft de wethouders Geertsema en Hillebrand bij de behandeling van het bestemmingsplan Oostvlietpolder in de commissie Ruimte en Groen (januari 2004) tijdens gevoerde gesprekken in de zogenaamde wandelgangen gewezen op het adviesrapport van de StAB. Daarnaast zijn de heren De Kok (projectleider Oostvlietpolder) en Scholten van de gemeente Leiden betrokken geweest (21 oktober 2003) bij de totstandkoming van dit advies zoals ook uit het StAB-rapport blijkt. M.a.w. naar de mening van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder was de gemeente Leiden op de hoogte van onze (rechts)procedure aangaande het streekplan. http://www.home.zonnet.nl/oostvlietpolder

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline