Open Dag RijnGouweLijn

Aanstaande zaterdag is er een door de gemeente Leiden en het projectbureau RijnGouweLijn georganiseerde open dag over de RijnGouweLijn. De open dag vindt plaats op perron 1 van station Leiden Centraal van 11.00 uur tot 15.00 uur. Belangstellenden kunnen kennismaken met een light-railvoertuig en worden geïnformeerd over de betekenis van de RijnGouweLijn voor Leiden in het bijzonder. Medewerkers van de gemeente en het projectbureau zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

In de toekomstige situatie maakt de RijnGouweLijn geen gebruik van station Leiden Centraal maar van het busstation. Omdat de rails daar nog niet ligt is er voor gekozen om het light-railvoertuig voor de open dag te parkeren op station Leiden Centraal. Bezoekers kunnen het voertuig bezichtigen maar geen rit maken. Het rijk heeft namelijk alleen toestemming gegeven voor passagiersritten met light rail voor het tracé Gouda – Alphen aan den Rijn.

De provincie heeft begin september de plannen voor de RijnGouweLijn Oost ingeleverd bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bovendien een brief aan diverse leden van het kabinet gestuurd om hen te overtuigen van het belang van de light-railverbinding. De betrokken gemeenten en de provincie hebben zelf aangeboden eenderde deel van de kosten voor de aanleg van dit deeltraject te betalen. Van het rijk wordt een bijdrage van ongeveer tweederde van de kosten gevraagd, namelijk € 158 miljoen. De beslissing hierover wordt dit najaar verwacht.

Naast het bepalen van de beste route en de wensen en eisen ten aanzien van de verbinding, heeft het projectbureau RijnGouweLijn samen met vele deskundigen de verwachte kosten, opbrengsten en milieueffecten in kaart gebracht. Daarnaast is er uitgebreid overlegd met veertien gemeenten en maatschappelijke organisaties om goedkeuring voor het plan te verkrijgen. Nu de regio achter het voorstel staat, kan een krachtig signaal worden afgegeven richting Den Haag.

Bestuurders uit de regio zetten zich dit najaar in om het plan voor de RijnGouweLijn en het benodigde budget toe te lichten aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tegelijkertijd werkt het projectbureau met de gemeente Leiden en de provincie aan de uitwerking van het toekomstige buslijnennet in de regio en aan de plannen voor de RijnGouweLijn West.

Als de minister nog dit jaar geld reserveert voor de RijnGouweLijn Oost gaat het project de zogenaamde ontwerpfase in. Vanaf januari 2004 laat het projectbureau locatiestudies verrichten voor de RijnGouweLijn Oost. Er worden dan voorstellen gemaakt voor onder andere de exacte locaties van haltes in Leiden. Daarnaast worden diverse alternatieven uitgewerkt voor de inrichting van de Breestraat met dubbel of enkel spoor. Verder worden in de volgende fase tekeningen gemaakt van haltes en stations, parkeerplaatsen, fietsenstallingen, overwegen, het transferium aan de A4, etc. Twee belangrijke uitgangspunten bij ieder ontwerp zijn de verkeersveiligheid en de persoonlijke veiligheid van de reiziger.

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline