Nog geen uitsluitsel industrieterrein Oostvlietpolder

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dinsdag uitspraak gedaan op het verzoek van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder om een voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot het aanwijzen van de Oostvlietpolder als plaats voor een industrieterrein. Door het treffen van zo’n voorlopige voorziening zou worden voorkomen dat de gemeente Leiden op basis van het nieuwe streekplan Zuid-Holland West alvast kan beginnen met de voorbereidingen voor het aanleggen van een industrieterrein in de Oostvlietpolder.

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder maakt bezwaar tegen twee onderdelen van het streekplan:Het ‘kernpunt’ waarin de Oostvlietpolder als vestigingsplaats voor een industrieterrein wordt aangewezen en het plaatsen van de Oostvlietpolder binnen de zogenaamde ‘rode contour’, waarbinnen verstedelijking mag plaatsvinden. De Raad van State heeft het verzoek op beide punten afgewezen.

Over het eerste bezwaar zegt de Raad van State dat zij niet bevoegd is uitspraken te doen over ‘kernpunten’, maar alleen over ‘concrete beleidsbeslissingen’. Over het tweede punt merkt de Raad van State op dat de feitelijke invulling van de Oostvlietpolder niet in het streekplan, maar in het bestemmingsplan van de gemeente Leiden wordt bepaald.

Hoewel de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder niet blij is met de uitspraak, ziet het bestuur toch ook een lichtpuntje: “In tegenstelling tot een ‘concrete beleidsbeslissing’ bepaalt bij een ‘kernpunt’ niet de provincie Zuid-Holland maar de Leidse gemeenteraad de toekomst van de Oostvlietpolder. De gemeente Leiden kan zich bij haar besluiten dus niet verschuilen achter het streekplan, maar zal zelf met argumenten moeten komen waarom de door vele Leidenaren gewaardeerde laatste open agrarische polder in de gemeente Leiden opgeofferd moet worden voor een overbodig en ongewenst industrieterrein.”

Overigens heeft de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder tegen het streekplan Zuid-Holland West ook nog een bodemprocedure aangespannen. Daarin zal de Raad van State zich opnieuw over de bezwaren van de Vereniging tegen het streekplan buigen. Wanneer de zaak in bodemprocedure dient is nog niet bekend.

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline