Energievisie Oostvlietpolder ter inzage

Sinds afgelopen week ligt de energievisie Oostvlietpolder ter inzage bij de gemeente Leiden. De energievisie is het resultaat van een onderzoek van bureau Ecofys naar de mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening en een CO2-neutraal bedrijvenpark in de Oostvlietpolder. In het onderzoek is uitgezocht hoe de CO2-uitstoot van de bedrijven zo laag mogelijk gehouden kan worden. Dit is voor het milieu van belang, omdat CO2-uitstoot het broeikaseffect versterkt.

Wereldwijd is dit een groot probleem dat ook op lokaal niveau aangepakt moet worden. Leiden wil hierin een goed voorbeeld geven. Door efficiënt om te gaan met energieverbruik kan de CO2-uitstoot met ruim éénderde worden teruggedrongen vergeleken met een normaal bedrijfsterrein. In de eerste plaats is daarvoor gekeken naar besparingen in de gebouwen zelf, zoals energiezuinige verlichting.

Verder is samen met de Milieudienst West-Holland gekeken naar de mogelijkheid van het toepassen van duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld windmolens. De plaatsing van twee van deze windmolens realiseren een besparing van 3.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Ten derde wordt de dan nog benodigde energie zo efficiënt mogelijk opgewekt.

Behalve een positieve bijdrage aan het milieu, biedt een duurzaam bedrijvenpark ook voordelen voor de bedrijven: de jaarlijkse energiekosten zijn gelijk of lager; bedrijven laten zien dat ze milieu serieus nemen en dat heeft een gunstige effect op het imago van het bedrijf en van het bedrijvenpark.

De energievisie ligt tot en met 2 mei ter inzage bij de bibliotheek van het Stadhuis en van het Stadsbouwhuis. De energievisie kan worden gekocht voor € 25,-, maar is gratis te downloaden vanaf de internetsite //www.oostvliet.nl/

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline