Bewoners Vrouwenweg: ‘Gemeente niet fair’

3

“De gemeente Leiden behandelt ons niet fair. De wethouders Geertsema en Hillebrand vertellen niet de hele waarheid en verzwijgen bovendien een aantal zaken”. Met die keiharde kritiek zet het Bewonerscomite Vrouwenweg de aanval in op de plannen van het Leidse college om achter hun woningen een bedrijventerrein te realiseren.

Wethouder Geertsema bestrijdt de kritiek. “We hebben de bewoners juist in een heel vroeg stadium bij de plannen betrokken. Ik begrijp dat ze het niet leuk vinden, maar we verzwijgen niets.” De bewoners lieten vrijdagmiddag door BN-ner Wim Rijsbergen een plaatsnaambordje van Zoeterwoude onthullen. De Vrouwenweg was vroeger Zoeterwouds grondgebied. “Jullie zijn welkom hoor,” liet de Zoeterwoudse burgemeester Koopmanschap zich bij die gelegenheid ontvallen. “Vreemd,” zo oordeelt de Leidse wethouder Geertsema. “Dan is ze kennelijk vergeten dat Zoeterwoude in 1960 de woningen aan de Vrouwenweg al heeft ‘wegbestemd’ om plaats te maken voor een villawijk.”

Op een informatieavond voor de bewoners hebben de wethouders Geertsema en Hillebrand de plannen onlangs toegelicht. De gebouwen in de Oostvlietpolder worden maximaal 18 meter hoog, vertelden de wethouders bij die gelegenheid. Volgens de bewoners klopt dat niet. “In de plannen staat 24 meter”. Wethouder Geertsema pakt het plan erbij: “Kijk, hier staat het, we kunnen een ontheffing geven om tot 24 meter te bouwen, maar dat is alleen bedoeld voor de liftschachten. Bovendien zijn we nog aan het onderzoeken hoe we tussen de Vrouwenweg en de Europaweg gaan bouwen. Dat wordt nu uitgetekend, maar het is beslist niet zo dat de bewoners tegen een blinde muur van 18 meter gaan aankijken”.

Aan de overkant van de Europaweg, op het weiland tussen de A4 en de verderop gelegen Vlietweg, worden de gebouwen aan de kant van de Europaweg wel 18 meter hoog. Verderop is ‘laagbouw’ van 12 meter gepland. Die 12 meter lijkt de minimumbouwhoogte in de plannen voor het bedrijventerrein. Hoewel Geertsema nog niet wil zeggen hoe hoog de bebouwing die direct aan de Vrouwenweg grenst wordt, lijkt de kans dus groot dat ook daar wordt uitgegaan van 12 meter, oplopend naar 18 meter aan de kant van de Europaweg.

“En dan het verkeer,” zeggen de bewoners. “De Europaweg staat nu altijd al vast. Zo druk is het”. Geertsema beaamt het: “En dat is precies de reden dat het bedrijventerrein geen aanzuigende werking zal hebben. Mensen zullen een andere route gaan kiezen, omdat ze op de Europaweg te lang in de file staan.” Hij geeft toe dat de verkeersdruk op andere toegangswegen naar Leiden daardoor toe zal nemen. “Daarom pleiten we ook voor de verlengde Churchilllaan.” De volgende actie van de Vrouwenwegbewoners zal zich ook op de verkeersproblemen richten: een picknick op de Europaweg.

De bewoners zijn niet van plan de strijd op te geven. Secretaris Marcel Betgen: “We gaan nu een bewonersvereniging oprichten om de belangen van de Vrouwenwegbewoners te behartigen. Veel mensen hebben hier een huis gekocht omdat de bestemming agrarisch is”. Woordvoerder Peter Moen valt hem bij: “Het is maar de vraag of dat oude bestemmingsplan nog wel geldig is. Er is vaak gesproken over het agrarische karakter van dit gebied. Mensen zijn op het verkeerde been gezet en leiden daardoor nu ook (plan)schade.” 

“Die planschade laat de gemeente nu berekenen”, legt wethouder Geertsema uit. “We komen de bewoners juist heel erg tegemoet, want normaal wordt pas na de realisatie van een bouwplan bekeken of er planschade is. Wij doen dat nu al.” Dat er planschade is, staat ook voor hem wel vast: “Er gaat gebouwd worden, en het is natuurlijk een verschil of dat een bedrijventerrein is of een villawijk.”

Delen

3 reacties

  1. “VROUWENWEG IN LEIDEN FOUTE PLEK VOOR INDUSTRIE” “WETHOUDER GEERTSEMA LOOPT 50 JAAR ACHTER” Leiden – Ed Braam, lijsttrekker van Leefbaar Zuid Holland, heeft met stijgende verbazing de berichten waargenomen inzake de ontwikkeling van een bedrijventerrein dichtbij woningen. Wethouder Geertsema loopt 50 jaar achter en doet net alsof er in deze jaren niets is veranderd. De vrouwenweg in Leiden is een foute plek voor industrie. Leefbaar Zuid-Holland vindt dat open ruimte in de randstad een schaars goed is dat bijzondere aandacht verdient. Wonen, werken en recreatie komen steeds verder onder druk te staan. Te maken keuzen dienen op een uiterst zorgvuldige wijze tot stand moeten komen. Groene buffers tussen stedelijke gebieden moeten worden gehandhaafd en waar nodig worden versterkt. Gestreefd moet worden naar een versterking van industrie op bestaande industriegebieden. Daarbij is het nuttig omgaan met de ruimte door middel van dubbel grondgebruik essentieel. Daan Sloos van Leefbaar Leiden heeft gelijk. Ed Braam vertrouwt erop dat een goed gesprek tussen de gemeente Leiden met de het nieuwe college van gedeputeerden in de provincie en omliggende gemeenten zal leiden tot een oplossing voor alle partijen.

  2. Ferry Vergeer op

    Zoals de heer Ed Braam ook al vermeld loopt ‘Wethouder Geertsema 50 a 40 jaar achter’, want ook met zijn opmerking mbt de burgemeester van Zoeterwoude slaat hij de plank weer aardig mis. Het plan van de gemeente Zoeterwoude dateert uit 1960 en toen zat er waarschijnlijk een andere burgemeester, dus dat de huidige burgemeester hier anders over denk lijkt mij niet zo vreemd! Maar zoals uit dit soort opmerkingen blijkt denkt Geertsema dat hij heel slim is en de rest van ons niet! Het lijkt wel of hij hiermee een soort positieve media uitstraling wil krijgen en de indruk wil wekken dat hij recht door zee is. En zoals nu steeds blijkt verteld hij de helft of draait hij zijn woorden later bij. Wij weten heel goed wat wij (bewoners van de Vrouwenweg) gehoord hebben en Geertsema houd beslist niet van een open en duidelijke politiek. Dus hierbij een oproep naar Wethouder Geertsema: ‘Praat open en eerlijk tegen ons!. En doe niet of dat wij je niet begrijpen, want dan word het tijd voor een cursus communicatie voor de wethouders.’

  3. Peter van Dijk op

    Betrokkenheid: Geertsema komt steeds terug op het feit dat de Gemeente Leiden de bewoners van de Vrouwenweg in een heel vroeg stadium bij de plannen heeft betrokken. In iedere publicatie van de kant van de Gemeente komt deze zin keer op keer terug. Als je als wethouder het idee hebt dat je de mensen in plannen betrekt door een informatie avond te houden en de presentatie te laten plaats vinden in de vorm van een monoloog, ben ik van mening dat juist iedere vorm van betrokkenheid ontbreekt. zeker als er vervolgens structureel geen antwoord wordt gegeven op herhaalde vragen van de toehoorders. Ik zou de Gemeente dankbaar zijn dat zij de tekst, waarin staat aangegeven dat de bewoners in een vroeg stadium bij de plannen zijn betrokken willen rectificeren in: Wij hebben het de bewoners als eerste medegedeeld. Nog even een technisch detail: Als je denkt dat een dakopbouw voor een liftinstallatie 6 meter bedraagt, bedoel je misschien de verkeerstoren van Vliegkamp Valkenburg. Ik kan dan ook vermelden dat er vanaf 1999 al geen dakopbouw meer nodig is om een liftinstallatie in een pand te bouwen. Wellicht dat hier opnieuw een afleidings manouvre wordt gepleegd om het aankomend verweer te pareren.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline